Fejlessze gazdaságát a Vidékfejlesztési Program és az OTP Agrár segítségével!

Pályázati tanácsadás a támogatások lehívásához és átfogó pénzügyi megoldások az uniós és állami források kiegészítéséhez


A Vidékfejlesztési Program keretében hatalmas uniós és állami forrás érkezik a magyar agráriumba, amellyel a sikeres pályázók nem csak rég halogatott beruházásokat valósíthatnak meg, de új szintre emelhetik gazdaságuk versenyképességét.

 

Pályázati tanácsadásra van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot az OTP Hungaro-Projekt Kft. munkatársaival, akik segítenek a fejlesztési elképzeléseihez illeszkedő pályázat szakszerű elkészítésében!

Érdekel

Tekintse át a legfrissebb pályázati lehetőségeket!

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése (VP2-4.1.4-16)

A pályázat célja: A mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása. Részletek

A pályázat teljes keretösszege: 99 570 000 000 forint

Minimum megpályázható összeg: -

Maximum megpályázható összeg: 3 000 000 000 forint

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. december 30.

Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása (VP5-16.5.2-21)

A pályázat célja: A felhívás célja önkéntes együttműködések, öntözési közösségek létrejöttének ösztönzése, illetve működésük támogatása annak érdekében, hogy tevékenységükkel az öntözéses gazdálkodást hatékonyan megszervezzék. Az öntözéses gazdálkodás hatékony választ jelent a klímaváltozás negatív hatásaira, ezért indokolt olyan új területek öntözésbe vonása, ahol rendelkezésre áll megfelelő vízkészlet. A rendelkezésre álló vízkészlet hatékonyabb felhasználását, gazdaságosabb megtérülését eredményezheti, ha azt az öntözni kívánó gazdák közösen, együttműködve használják fel, továbbá az öntözéshez szükséges infrastruktúrát együtt hozzák létre és együtt üzemeltetik, illetve együtt teszik meg az első lépéseket a beruházások létrejöttének érdekében. Részletek

A pályázat teljes keretösszege: 2 320 000 000 forint

Minimum megpályázható összeg: -

Maximum megpályázható összeg: 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. december 30.

Erdősítés támogatása (VP5-8.1.1-16)

A pályázat célja: A felhívás célja a klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése. Részletek

A pályázat teljes keretösszege: 115 370 000 000 forint

Minimum megpályázható összeg: -

Maximum megpályázható összeg: -

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. december 31.

Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése (VP6-6.4.1–21)

A pályázat célja: Jelen felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő szálláshely szolgáltatatói tevékenységeinek támogatása, kiemelten a turisztikai térségben. A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett turisztikai szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése. Részletek

A pályázat teljes keretösszege: 50 000 000 000 forint

Minimum megpályázható összeg: -

Maximum megpályázható összeg: 100 000 000 forint

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. április 21.

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása (VP2-4.1.1.-20)

A pályázat célja: Az állattartók jelentős része elavult létesítményekben, korszerűtlen technológiával és ebből fakadóan magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni, ugyanakkor az ágazat versenyképességének megőrzéséhez korszerű, az európai uniós előírásoknak minden tekintetben megfelelő, magas technológiai színvonalú állattartó telepek szükségesek. A korszerűtlen, elavult termelési technológiák kiterjedt alkalmazásából eredően alacsony jövedelmezőséggel és termelékenységgel egyaránt jellemezhető állattartó ágazatok versenyképessége beruházási támogatásokkal javítható. A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A Felhívás keretében lehetőség van új állattartó telepek létrehozására is.. Részletek

A pályázat teljes keretösszege: 360 000 000 000 forint

Minimum megpályázható összeg:

  • 1-2. célterület: 100 000 000 forint
  • 3. célterület: 50 000 000 forint
  • 4-5. célterület: 5 000 000 forint

Maximum megpályázható összeg: 2 000 000 000 forint

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. március 31.

Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 )

A pályázat célja: Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére a kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások támogatására. Részletek

A pályázat teljes keretösszege: 15 000 000 000 forint

Minimum megpályázható összeg: -

Maximum megpályázható összeg: 500 000 000 forint

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. április 30.

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésének támogatása (VP2-6.3.1-20 )

A pályázat célja: Jelen felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő. A jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése elengedhetetlen a vidéki térségek stabilitásának és életminőségének megőrzése érdekében. Részletek

A pályázat teljes keretösszege: 32 500 000 000 forint

Minimum megpályázható összeg: -

Maximum megpályázható összeg: 15 000 euró 5 évre

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. május 31.

Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése (VP6-6.4.1.1–22)

A pályázat célja: Jelen felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével. Részletek

A pályázat teljes keretösszege: 5 000 000 000 forint

Minimum megpályázható összeg: -

Maximum megpályázható összeg: 100 000 000 forint

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. július 12.

Kiegészítené a pályázati forrást?

Az OTP Agrár átfogó és rugalmas pénzügyi megoldásokat dolgozott ki a lehívható források kiegészítésére, hogy – szükség esetén – a pályázati szakasztól egészen a fejlesztések megvalósításig segíthesse partnereit.

Megnézem a részleteket