A precíziós gazdálkodás

A precíziós gazdálkodás fejlesztése és támogatása

A precíziós gazdálkodás megjelenésével Magyarországon lehetőség nyílt a mezőgazdasági területen is egy olyan módszert alkalmazni, amely a műszaki, informatikai és termesztéstechnológiai megoldások és tudásbázis együttes alkalmazásával hatékonyabbá és eredményesebbé teszi a szántóföldi növénytermesztést, valamint segíti a mezőgazdasági gépüzemszervezést a környezetvédelmi és fenntarthatósági elvárások figyelembe vételével.

Jelenleg a precíziós gazdálkodás eszközrendszere a magyar termelők számára elérhető, széles körben használható. A KITE Zrt. komplex szaktanácsadási szolgáltatásai megoldást nyújtanak a precíziós gazdálkodás eszközrendszerének teljes körű kiaknázására.

Segítséget nyújt az alapadatok rendezésében mind agronómiai (táblakörvonalak, táblák nevezéktana, input anyagok adatbázisai stb.), mind műszaki (erő- és munkagépek adatai) szempontból. Emellett lehetőség van a gazdálkodás során megképződött dokumentációs adatok elemzésére, ezek alapján a döntéshozók számára agronómiai (pl. hozamtérképek, jövedelemtérképek stb.) és műszaki jelentések (napi, szezon, havi, éves jelentések) készítésére. Az elkészített jelentések adatai alapján lehetőség van a változó inputanyag-kijuttatások (pl. műtrágya, vetőmag, növényvédő szer) menedzselésére, illetve a gépkapacitások elemzésén keresztül a gépi munkák szűk keresztmetszeteinek meghatározására.

Precíziós gazdálkodási tanácsadás

A helyspecifikus technológiák a megbízható, helyszínen mért konkrét adatokon alapulnak. A partnereink gazdálkodásában is nap, mint nap jönnek létre újabb és újabb adatok, amelyek rendszerezése elősegíti a mezőgazdasági munkák megszervezését, tervezését és az eredmények kiértékelését. Az inputanyag-adatbázis segítségével egyszerűen kezelhetik a kijuttatott anyagféleségeket. A gépkezelőik helyszíni, gyakorlati oktatást kapnak szakembereinktől, hogy a legtöbbet hozhassák ki a megvásárolt gépkapcsolataikból. Gépüzemeltetési jelentéseink hozzájárulnak a mindennapi munka hatékony szervezéséhez, és a mezőgazdasági év kiértékeléséhez.

A KITE Zrt. által létrehozott komplex szaktanácsadási szolgáltatás segítségével a gazdálkodók megalapozott gazdálkodási döntéseket hozhatnak a tábláikra szabott jövedelemtérképek segítségével, elkerülve a veszteséges területekre való felesleges inputanyag-kijuttatást.

Minden egyes döntésénél a precíziós gazdálkodás agrotechnológiai és műszaki szakember gárdája, informatikai háttere áll a partner rendelkezésére a KITE Zrt. szolgáltatásának keretében.

Precíziós gazdálkodási tanácsadás

 

Precíziós gazdálkodási tanácsadás

Gépüzemeltetési tanácsadás

Csak jól megtervezett, jól kivitelezett gépüzemeltetés mellett lehet megfelelő profitot előállítani. A JDLink adatbázisra támaszkodva, amely az eljövendő időszak korszerű gépüzemeltetésének alap adatbázisa, segítséget tudunk nyújtani a gazdálkodóknak és a gépüzemeltetőknek, hogy a nagy értékű korszerű John Deere eszközöket optimálisan tudják üzemeltetni.

A gépüzemeltetési szaktanácsadásunk egy nagy lépés afelé, hogy ezeknek a gépeknek a segítségével partnereink a mezei munkáikat agronómiailag megfelelő minőségben és időben tudják elvégezni megfelelő költséghatékonyság mellett. Célunk a megelégedett John Deere géptulajdonos, amihez a magas szintű gépüzemeltetési szaktanácsadás fontos kellék.

Gépüzemeltetési tanácsadás

 

Gépüzemeltetési tanácsadás

Agronómiai tanácsadás

A precíziós gazdálkodási tevékenység eredményességét kiegészítő szolgáltatások nyújtásával tudjuk növelni. A táblák heterogenitását figyelembe vevő változó inputanyag felhasználási javaslatok során döntéseket kell hoznunk arra vonatkozóan, hogy mekkora legyen az adott táblafolton a vetőmagnorma, illetve a kijuttatott műtrágya mennyisége. Ezeknek a döntéseknek a megalapozásához szükségünk van a tábla termőképességének ismeretére. Precíziós gazdálkodással foglalkozó munkatársaink a már meglévő és a jövőben képződő adatok feldolgozásában is a gazdálkodók segítségére szolgálnak.

Agronómiai tanácsadás

Agronómiai tanácsadás