Zöld folyosó

Vidékfejlesztési Programban pályázatot nyert? Megoldás az OTP Zöld folyosó!

Az OTP Zöld folyosó komplex megoldást jelent a beruházási hiteltől, a beruházás működtetésére fordítható forgóeszköz hitel nyújtásáig a Vidékfejlesztési Program pályázati nyerteseinek.

Milyen előnyöket kínál a Zöld folyosó?

 • Egyszerűsített hitelbírálat 750 millió forint hitelösszegig
 • Minimum 5%-os saját erő
 • Támogatás előleg lehívásához szükséges bankgaranciát is tartalmazza
 • A kivitelezői költségek esetleges növekedése esetén is megoldást kínál
 • Fix fedezeti kör az AVHGA kezességének bevonásával

Kik vehetik igénybe?

Őstermelők, egyéni vállalkozók és társas vállalkozások, akik a Vidékfejlesztés Programban (VP) pályázatot nyertek.
 

Milyen beruházások finanszírozhatóak?

 • Állattartó telepi beruházás, ide értve a baromfi,- és hízóintegrációt is.
 • Élelmiszeripari beruházás
 • Borászati beruházás
 • Kertészeti beruházás
 • Terménytároló és szárító építése
 • Ültetvénytelepítés
 • Öntözésfejlesztés

Lépjen kapcsolatba velünk!

Mezőgazdasági termelőeszközt vásárolna vagy érdeklik a pályázati lehetőségek? Mi segítünk Önnek, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Finanszírozás összetétele

 • Támogatási előleg (50%) igénybevétele bankgarancia fedezet mellett
 • Támogatás előfinanszírozása bankhitellel
 • Beruházási hitel az önerő finanszírozására
 • Kiegészítő forgóeszköz hitel a beruházás működtetése (szükség esetén)

Összegkeretek

 • Bankgarancia maximum összege 300 M Ft
 • Hitel maximum összege (beruházási és támogatás megelőlegező hitel együttesen, ha nincs kiegészítő forgóeszköz hitelre szükség) 750 M Ft
 • Forgóeszközhitel a tervezett árbevétel maximum 30%-a.
Kondíciók beruházási és támogatás megelőlegezési hitel esetén egy szerződésbe foglalva
 • Hitelcél: beruházási kölcsön az ügyfél saját forrásai és az elnyert VP támogatás kiegészítésére.
  Támogatást megelőlegező kölcsön a VP támogatás előlegen felüli részének előfinanszírozására.
 • Hitelösszeg:
  minimum 10 millió Ft,
  maximum 750 millió Ft
 • Devizanem: HUF
 • Futamidő: 10 év
 • Türelmi idő: beruházás üzembe helyezésétől számított 1 év, de maximum a szerződéskötéstől számított 3 év
 • Tőketörlesztés: a kiutalást követően a támogatás egy összegben előtörlesztendő, egyébként évente egyenlő összegben azzal, hogy az árbevétel képződéshez igazítva naptári évente minimum két törlesztési esedékesség kötelező
 • Kamatfizetés: naptári negyedévente
 • Hitelkamat: egyedi banki ajánlat szerint
 • Fedezet:
  - 60-80% AVHGA kézfizető kezesség hitelösszegtől
     függően
  - illetve beruházással érintett ingatlan* vagy termőföld
     fedezet**
  - zálogjoggal terhelt ingatanra, illetve ingóságra vonatkozó, zálogjogi záradékkal ellátott biztosítás
  - felhatalmazó levél
  - MÁK regisztrációs számla/háromoldalú megállapodás

* Jelzálogjog a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanon + a beruházás keretében létrejövő felépítményen és a beépítésre kerülő technológián. Érték-megállapítást a záró pénzügyi elszámolás benyújtását követő 60 napon belül szükséges megrendelni.

** Amennyiben a beruházással érintett ingatlan már terhelt, elfogadható termőföld fedezet is. A felajánlott termőföld forgalmi értékének meg kell egyeznie a beruházási hitel összegével.

Kondíciók bankgaranciához
 • Hitelcél: VP pályázaton nyert támogatás-előleg lehívásához szükséges
 • Bankgarancia összege: elnyert VP támogatás 50 %-a, maximum 300 millió Ft
 • Devizanem: HUF
 • Futamidő: MÁK igény szerinti, de maximum 5 év
 • Díj: egyedi banki ajánlat szerint
 • Fedezet: 80%-os AVHGA készfizető kezesség, magánszemély készfizető kezessége (lehet más könnyített fedezetű hitelnél kezességet vállalt személy kezessége is), felhatalmazó levél más banki számlákra.
Kondíciók kiegészítő forgóeszköz hitelhez
 • Hitelcél: VP támogatással megvalósuló beruházás/projekt vonatkozásában felmerülő tartós forgóeszköz finanszírozására
 • Hitel összege: maximum 184 millió Ft, de legfeljebb az árbevétel 30%-a
 • Devizanem: HUF
 • Futamidő: a beruházás üzembe helyezésétől számított maximum 3 év, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított 6 év
 • Türelmi idő: maximum a beruházás üzembe helyezésétől számított 1 év, de maximum a szerződéskötéstől számított 3 év a beruházási hitellel összhangban
 • Első folyósítás ütemezése: alapesetben a záró kifizetési kérelem benyújtását követően kerülhet folyósításra
 • Tőketörlesztés: évente egyenlő összegben azzal, hogy az árbevétel képződéshez igazítva naptári évente minimum két törlesztési esedékesség szükséges
 • Kamatfizetés: naptári negyedévente
 • Hitelkamat: egyedi banki ajánlat szerint
 • Fedezet: a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan/ok bevonása nem megengedett, a bank által elfogadott biztosíték nyújtása kötelező

A közbeszerzéssel és projektmenedzsmenttel kapcsolatos eljárás teljes körű lebonyolítását az OTP- Hungaro-Projekt Kft-n (OTP Csoport tagja) keresztül is intézheti.