MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020

Kedvező megoldást keres az átmeneti forráshiány kezeléséhez?
Hidalja át a költségnövekedést kedvezményes kamatozású forgóeszközhitellel!

Miért előnyös?

 • 100%-os kamat- és díjtámogatás, valamint szintén 100%-os kezességvállalási díjtámogatás vehető igénybe1
 • Saját erő nem szükséges
 • Nincs árfolyamkockázat, a kamatozás a kiszámíthatóbb európai uniós pénzpiaci kamatlábhoz (EURIBOR) igazodik

Kik igényelhetik?

 • A termelői csoportokról szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelet szerinti

  -elismeréssel rendelkező termelői csoportok,
  -a 2015. június 1. előtt minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok, és
 • a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló miniszteri rendelet szerint

  -termelői szervezetek, valamint
  -zöldség-gyümölcs termelői csoportok

Lépjen kapcsolatba velünk!

Mezőgazdasági termelőeszközt vásárolna vagy érdeklik a pályázati lehetőségek? Mi segítünk Önnek, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kondíciók
 • Hitelcél: kedvezményes kamatozású forgóeszközhitel biztosítása a zöldség-gyümölcs termelői csoportoknak és a véglegesen elismert termelői szervezeteknek.
 • Hitelösszeg: legalább 50 millió forint, legfeljebb 500 millió forint.
 • Devizanem: HUF
 • Futamidő: legalább 2 év, legfeljebb 7 év.
 • Rendelkezésre tartási időszak: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 1 év.
 • Türelmi idő: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 4 év.
 • Hitel kamat1: 3 havi EURIBOR + RKAF2 + legfeljebb 3%/év.
 • Fedezet: szokásos banki biztosítékok. Lehetőség van az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, valamint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kedvezményes készfizető kezességvállalásának igénylésére a 94/2013. (X.10.) VM rendeletnek megfelelően.
 • Kezelési költség: legfeljebb egyszeri 1%, amely az első folyósításkor kerül felszámításra a hitel teljes összege után.
 • Rendelkezésre tartási jutalék: nem kerül felszámításra.
 • Előtörlesztési díj: nem kerül felszámításra.
 • Módosítási díj: aktuális Hirdetmény szerint
 • Késedelmi kamat: aktuális Hirdetmény szerint
 • Behajtási költségátalány: A vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően számolható fel
 • Törlesztési ütemezés: a türelmi időt követően negyedévente egyenlő tőketörlesztő részletekben.
 • Igénybevételi lehetőség: A hitelprogramban refinanszírozási kölcsönszerződés, valamint hitel- vagy kölcsönszerződés megkötésére 2020. december 31-ig kerülhet sor olyan időpontban, amely alapján biztosított, hogy a hitel- vagy kölcsönszerződés 2020. december 31-ig hatályba lép.
Igénylési feltételek

Benyújtandó dokumentumok

 • Hitelkérelem
 • A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok
 • A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok
 • Beszámolónak megfelelő információs adatlap
 • Banki előírás esetén AVHGA kezességvállalási kérelem és nyilatkozatok
 • Amennyiben azt a társasági szerződés/alapszabály rögzíti, akkor taggyűlési határozat a hitelfelvételről

1 A 100%-os mértékű kamat- valamit díjtámogatást a vállalkozás utólag igényelheti a Kincstárnál. A kamat és díjtámogatások a rendelkezésre álló „de minimis” keret terhére vehetők igénybe.

2 Az RKAF az MFB kamatfelára. Mértéke évente változik, az MFB Zrt. a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra. Megtekinthető itt