MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020

Kedvező megoldást keres az átmeneti forráshiány kezeléséhez?
Hidalja át a költségnövekedést kedvezményes kamatozású forgóeszközhitellel!

Miért előnyös?

 • Állami kamattámogatás a hitelkamat 60%-áig1
 • Saját erő nem szükséges
 • Nincs árfolyamkockázat, a kamatozás a kiszámíthatóbb európai uniós pénzpiaci kamatlábhoz (EURIBOR) igazodik

Kik igényelhetik?

 • A termelői csoportokról szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelet szerinti minősített elismeréssel rendelkező termelő csoportok és
 • 2015. június 1. előtt minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok, valamint
 • a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló miniszteri rendelet szerinti véglegesen elismert termelői szervezetek és előzetesen elismert zöldség-gyümölcs termelői csoportok,

amelyek jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, vagy szövetkezet formájában működnek.

Lépjen kapcsolatba velünk!

Mezőgazdasági termelőeszközt vásárolna vagy érdeklik a pályázati lehetőségek? Mi segítünk Önnek, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kondíciók
 • Hitelcél: kedvezményes kamatozású forgóeszközhitel biztosítása a zöldség-gyümölcs termelői csoportoknak és a véglegesen elismert termelői szervezeteknek.
 • Hitelösszeg: legalább 50 millió forint, legfeljebb 250 millió forint.
 • Devizanem: HUF
 • Futamidő: legalább 2 év, legfeljebb 7 év.
 • Rendelkezésre tartási időszak: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 1 év.
 • Türelmi idő: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 4 év.
 • Hitel kamat2: 3 havi EURIBOR + RKAF3 + legfeljebb 3%/év.
 • Fedezet: szokásos banki biztosítékok. Lehetőség van az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kedvezményes készfizető kezességvállalásának igénybevételére.
 • Kezelési költség: legfeljebb egyszeri 1%, amely az első folyósításkor kerül felszámításra a hitel teljes összege után.
 • Rendelkezésre tartási jutalék: nem kerül felszámításra.
 • Előtörlesztési díj: nem kerül felszámításra.
 • Módosítási díj: aktuális Hirdetmény szerint
 • Késedelmi kamat: aktuális Hirdetmény szerint
 • Behajtási költségátalány: A vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően számolható fel
 • Törlesztési ütemezés: a türelmi időt követően negyedévente egyenlő tőketörlesztő részletekben.
 • Igénybevételi lehetőség: 2020. december 31-ig.
Igénylési feltételek

Benyújtandó dokumentumok

 • Hitelkérelem
 • A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok
 • A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok
 • Beszámolónak megfelelő információs adatlap
 • Banki előírás esetén AVHGA kezességvállalási kérelem és nyilatkozatok
 • Amennyiben azt a társasági szerződés/alapszabály rögzíti, akkor taggyűlési határozat a hitelfelvételről

1 Legfeljebb évi 4%-os mértékű kamattámogatás. A hitelprogram keretében nyújtott kamattámogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. A hitelprogram keretében a hatályos hitelszerződéssel rendelkező vállalkozások részére a földművelésügyi miniszter az esedékes kamatfizetéshez kamattámogatást biztosít.

2 Az éves kamat a 3 havi EURIBOR mértéke, és az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló földművelésügyi minisztériumi rendelet feltételrendszere szerint alakul.

3 Az RKAF az MFB kamatfelár mértéke, amely 2015-ben 2%/év. A kamatfelár mértéke évente változó, a kamatfelár mértékét az MFB Zrt. a következő évekre a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra. Megtekinthető itt