MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020

Kedvező megoldást keres az átmeneti forráshiány kezeléséhez?
Hidalja át a költségnövekedést kedvezményes kamatozású forgóeszközhitellel!

Milyen előnyöket kínál az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram?

 • A Hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódóan a vállalkozás 100%-os mértékű kamat- és díjtámogatás igénylésére jogosult.1
 • Nincs árfolyamkockázat
 • Saját erő nem szükséges
 • A futamidő akár 6 év is lehet
 • Élelmiszeripari célú forgóeszközhitel kiváltására is felhasználható

Kik igényelhetik?

Olyan KKV kritériumoknak megfelelő, valamint KKV-nak nem minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező élelmiszeripari vállalkozások, amelyek egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet vagy európai részvénytársaság formában működnek és tevékenységük a külön felsorolt TEÁOR’08 besorolás szerinti tevékenységek valamelyike.

Lépjen kapcsolatba velünk!

Mezőgazdasági termelőeszközt vásárolna vagy érdeklik a pályázati lehetőségek? Mi segítünk Önnek, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Megfelelő TEÁOR’08 besorolás szerinti tevékenységek
 • 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás
 • 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása
 • 1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
 • 1020 Halfeldolgozás, -tartósítás*
 • 1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
 • 1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás1051 Tejtermék gyártása
 • 1051 Tejtermék gyártása
 • 1061 Malomipari termék gyártása
 • 1071 Kenyér, friss pékáru gyártása
 • 1072 Tartósított lisztes áru gyártása
 • 1073 Tésztafélék gyártása
 • 1084 Fűszer, ételízesítő gyártása keretében kizárólag fűszerpaprika gyártás
 • 1102 Szőlőbor termelése
Kondíciók
 • Hitelcél: Kedvezményes kamatozású forgóeszközhitel biztosítása az élelmiszeripari vállalkozásoknak, valamint élelmiszeripari célú forgóeszközhitel kiváltás.
 • Hitelösszeg2: A hitel összege nem lehet kevesebb, mint 5 millió forint és nem haladhatja meg az 1 milliárd forintot. Egy vállalkozás által az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében és az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében felvett hitelek együttes összege nem haladhatja meg az 1 milliárd forintot.
 • Devizanem: HUF
 • Futamidő: Legalább 2 év, legfeljebb 6 év.
 • Rendelkezésre tartási időszak: A szerződéskötéstől számított legfeljebb 1 év.
 • Türelmi idő: A szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év.
 • Hitel kamat1: 3 havi EURIBOR + RKAF3 + legfeljebb 3,5%/év.
 • Fedezet: Szokásos banki biztosítékok. Lehetőség van az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, valamint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kedvezményes készfizető kezességvállalásának igénylésére a 94/2013. (X.10.) VM rendeletnek megfelelően.
 • Hitelbírálati díj: Legfeljebb egyszeri 1 %, és legfeljebb 500 ezer forint.
 • Szerződéskötési díj: Legfeljebb egyszeri 1%, amely a szerződéskötést követően, de legkésőbb az első folyósításkor kerül felszámításra, a hitel teljes összege után.
 • Rendelkezésre tartási jutalék: 0,4%/év
 • Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra.
 • Módosítási díj: Aktuális Hirdetmény szerint
 • Késedelmi kamat: Aktuális Hirdetmény szerint
 • Behajtási költségátalány: A vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően számolható el.
 • Törlesztési ütemezés: Türelmi időt követően negyedévente vagy félévente egyenlő tőketörlesztő részletekben. Ügyleti kamat fizetése: naptári negyedévente esedékes.
 • Igénybevételi lehetőség: A hitelprogramban refinanszírozási kölcsönszerződés, valamint hitel- vagy kölcsönszerződés megkötésére 2020. december 31-ig kerülhet sor olyan időpontban, amely alapján biztosított, hogy a hitel- vagy kölcsönszerződés 2020. december 31-ig hatályba lép.
Igénylési feltételek

Benyújtandó dokumentumok

 • Hitelkérelem
 • A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok
 • A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok
 • Beszámolónak megfelelő információs adatlap
 • Banki előírás esetén AVHGA kezességvállalási kérelem és nyilatkozatok
 • Amennyiben azt a társasági szerződés/alapszabály rögzíti, akkor taggyűlési határozat a hitelfelvételről

1 A 100%-os mértékű kamat- valamit díjtámogatást a vállalkozás utólag igényelheti a Kincstárnál. A kamat és díjtámogatások a rendelkezésre álló „de minimis” keret terhére vehetők igénybe.

2 Egy vállalkozás által az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében és az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében felvett hitelek együttes összege nem haladhatja meg az 1 milliárd forintot.

3 Az RKAF az MFB kamatfelára. Mértéke évente változik, az MFB Zrt. a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra. Megtekinthető itt

*Magyarország részére megállapított tagállami halászati de minimis keret kimerülése miatt további értesítésig nem fogadhatók be hitelkérelmek halászati ill. akvakultúra-ágazatban tevékenykedő vállalkozásoktól.