MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020

Kedvező megoldást keres az átmeneti forráshiány kezeléséhez?
Hidalja át a költségnövekedést kedvezményes kamatozású forgóeszközhitellel!

Miért előnyös?

 • Államilag támogatott, akár 100%-os kamat és díjtámogatással felvehető1
 • Tenyészállat-vásárlás finanszírozásához is felhasználható
 • Nincs árfolyamkockázat
 • Saját erő nem szükséges
 • Mezőgazdasági őstermelők is igényelhetik

Kik igényelhetik?

A hitelprogramban az alábbi vállalkozás vehet részt:

 • az egyéni vállalkozó,
 • az őstermelő,
 • a gazdasági társaság,
 • a szövetkezet,
 • az európai részvénytársaság, (a továbbiakban együtt: vállalkozás),

-akinek/amelynek mezőgazdasági üzeme Magyarország területén található és
-aki/amely mezőgazdasági tevékenységet folytat.

Mezőgazdasági tevékenységnek minősül a mezőgazdasági termékek elsődleges termelése, tenyésztése, vagy termesztése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést, valamint a mezőgazdasági célból történő állattartást; vagy

- aki/amely halgazdálkodási tevékenységet folytat, vagy

-aki/amely a baromfi, nyúl, sertés és szarvasmarha (utóbbiba beleértve a tej- és húshasznosítást) állattenyésztési ágazatban termeltető tevékenységet folytat és a tevékenység szerinti, országos érdekképviseleti szerv, vagy köztestület ajánlásával és termeltetői szerződéses kapcsolatokkal rendelkezik.

Lépjen kapcsolatba velünk!

Mezőgazdasági termelőeszközt vásárolna vagy érdeklik a pályázati lehetőségek? Mi segítünk Önnek, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kondíciók
 • Hitelcél: Állattenyésztéshez, növénytermesztéshez kapcsolódó forgóeszköz-finanszírozás, valamint tenyészállat-vásárlás finanszírozáshoz kapcsolódó beruházási hitel.
 • Hitelösszeg2: A hitel összege nem lehet kevesebb, mint 1 millió forint és nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelők és halgazdálkodók esetében az 50 millió forintot, termeltetők esetében az 500 millió forintot.
  Egy vállalkozás által az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében és az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében felvett hitelek együttes összege nem haladhatja meg az 500 millió forintot.
 • Devizanem: HUF
 • Futamidő: Legalább 2 év és legfeljebb 6 év.
 • Rendelkezésre tartási időszak: A szerződéskötéstől számított legfeljebb 1 év.
 • Türelmi idő: A szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év.
 • Hitel kamat1: 3 havi EURIBOR + RKAF3 + legfeljebb 3,5%/év.
 • Hitelbírálati díj: Aktuális Hirdetmény szerint
 • Fedezet: Szokásos banki biztosítékok. A Hitelprogram keretében lehetőség van az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, valamint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kedvezményes készfizető kezességvállalásának igénylésére a 94/2013. (X.10.) VM rendeletnek megfelelően.
 • Szerződéskötési díj: Legfeljebb egyszeri 1%, amely az első folyósításkor kerül felszámításra, a hitel teljes összege után.
 • Módosítási díj: Aktuális Hirdetmény szerint
 • Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra
 • Rendelkezésre tartási jutalék: 0,4%/év
 • Tőketörlesztési ütemezés: A türelmi időt követően negyedévente vagy félévente egyenlő tőketörlesztő részletben.
 • Ügyleti kamat fizetése: Naptári negyedévente.
 • Igénybevételi lehetőség: A hitelprogramban refinanszírozási kölcsönszerződés, valamint hitel- vagy kölcsönszerződés megkötésére 2020. december 31-ig kerülhet sor olyan időpontban, amely alapján biztosított, hogy a hitel- vagy kölcsönszerződés 2020. december 31-ig hatályba lép.
Igénylési feltételek

Benyújtandó dokumentumok

 • Hitelkérelem
 • A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok
 • A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok
 • Beszámolónak megfelelő információs adatlap
 • Banki előírás esetén AVHGA kezességvállalási kérelem és nyilatkozatok
 • Amennyiben azt a társasági szerződés/alapszabály rögzíti, akkor taggyűlési határozat a hitelfelvételről

1 A kamattámogatás igénybevételére jogosult vállalkozás a jóváhagyott kamattámogatás mértékével csökkentett kamatot fizeti meg a finanszírozó hitelintézet számára. A 100%-os mértékű díjtámogatást a vállalkozás utólag igényelheti a Kincstárnál. A kamat- és díjtámogatások a rendelkezésre álló „de minimis” keret terhére vehetők igénybe.

2 Egy vállalkozás által az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében és az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében felvett hitelek együttes összege nem haladhatja meg az 500 millió forintot.

3 Az RKAF az MFB kamatfelára. Mértéke évente változik, az MFB Zrt. a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra. Megtekinthető itt