MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020

Kedvező megoldást keres az átmeneti forráshiány kezeléséhez?
Hidalja át a költségnövekedést kedvezményes kamatozású forgóeszközhitellel!

Miért előnyös?

 • Államilag támogatott, akár 100%-os kamat és díjtámogatással felvehető1
 • Tenyészállat-vásárlás finanszírozásához is felhasználható
 • Nincs árfolyamkockázat
 • Saját erő nem szükséges
 • Mezőgazdasági őstermelők is igényelhetik

Kik igényelhetik?

A hitelprogramban az alábbi vállalkozás vehet részt:

 • az egyéni vállalkozó,
 • az őstermelő,
 • a gazdasági társaság,
 • a szövetkezet,
 • az európai részvénytársaság, (a továbbiakban együtt: vállalkozás),

-akinek/amelynek mezőgazdasági üzeme Magyarország területén található és
-aki/amely mezőgazdasági tevékenységet folytat.

Mezőgazdasági tevékenységnek minősül a mezőgazdasági termékek elsődleges termelése, tenyésztése, vagy termesztése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést, valamint a mezőgazdasági célból történő állattartást; vagy

- aki/amely halgazdálkodási tevékenységet folytat*, vagy

-aki/amely a baromfi, nyúl, sertés és szarvasmarha (utóbbiba beleértve a tej- és húshasznosítást) állattenyésztési ágazatban termeltető tevékenységet folytat és a tevékenység szerinti, országos érdekképviseleti szerv, vagy köztestület ajánlásával és termeltetői szerződéses kapcsolatokkal rendelkezik.

Lépjen kapcsolatba velünk!

Mezőgazdasági termelőeszközt vásárolna vagy érdeklik a pályázati lehetőségek? Mi segítünk Önnek, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kondíciók
 • Hitelcél: Állattenyésztéshez, növénytermesztéshez kapcsolódó forgóeszköz-finanszírozás, valamint tenyészállat-vásárlás finanszírozáshoz kapcsolódó beruházási hitel.
 • Hitelösszeg2: A hitel összege nem lehet kevesebb, mint 5 millió forint és nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelők és halgazdálkodók esetében a 150 millió forintot, termeltetők esetében az 1 milliárd forintot.
  Egy vállalkozás által az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében és az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében felvett hitelek együttes összege nem haladhatja meg az 1 milliárd forintot.
 • Devizanem: HUF
 • Futamidő: Legalább 2 év és legfeljebb 6 év.
 • Rendelkezésre tartási időszak: A szerződéskötéstől számított legfeljebb 1 év.
 • Türelmi idő: A szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év.
 • Hitel kamat1: 3 havi EURIBOR + RKAF3 + legfeljebb 3,5%/év.
 • Hitelbírálati díj: Aktuális Hirdetmény szerint
 • Fedezet: Szokásos banki biztosítékok. A Hitelprogram keretében lehetőség van az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, valamint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kedvezményes készfizető kezességvállalásának igénylésére a 94/2013. (X.10.) VM rendeletnek megfelelően.
 • Szerződéskötési díj: Legfeljebb egyszeri 1%, amely az első folyósításkor kerül felszámításra, a hitel teljes összege után.
 • Módosítási díj: Aktuális Hirdetmény szerint
 • Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra
 • Rendelkezésre tartási jutalék: 0,4%/év
 • Tőketörlesztési ütemezés: A türelmi időt követően negyedévente vagy félévente egyenlő tőketörlesztő részletben.
 • Ügyleti kamat fizetése: Naptári negyedévente.
 • Igénybevételi lehetőség: A hitelprogramban refinanszírozási kölcsönszerződés, valamint hitel- vagy kölcsönszerződés megkötésére 2020. december 31-ig kerülhet sor olyan időpontban, amely alapján biztosított, hogy a hitel- vagy kölcsönszerződés 2020. december 31-ig hatályba lép.
Igénylési feltételek

Benyújtandó dokumentumok

 • Hitelkérelem
 • A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok
 • A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok
 • Beszámolónak megfelelő információs adatlap
 • Banki előírás esetén AVHGA kezességvállalási kérelem és nyilatkozatok
 • Amennyiben azt a társasági szerződés/alapszabály rögzíti, akkor taggyűlési határozat a hitelfelvételről

1 A kamattámogatás igénybevételére jogosult vállalkozás a jóváhagyott kamattámogatás mértékével csökkentett kamatot fizeti meg a finanszírozó hitelintézet számára. A 100%-os mértékű díjtámogatást a vállalkozás utólag igényelheti a Kincstárnál. A kamat- és díjtámogatások a rendelkezésre álló „de minimis” keret terhére vehetők igénybe.

2 Egy vállalkozás által az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében és az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 keretében felvett hitelek együttes összege nem haladhatja meg az 1 milliárd forintot.

3 Az RKAF az MFB kamatfelára. Mértéke évente változik, az MFB Zrt. a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra. Megtekinthető itt

*Magyarország részére megállapított tagállami halászati de minimis keret kimerülése miatt további értesítésig nem fogadhatók be hitelkérelmek halászati ill. akvakultúra-ágazatban tevékenykedő vállalkozásoktól.