MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020

Kedvező megoldást keres az átmeneti forráshiány kezeléséhez?
Hidalja át a költségnövekedést kedvezményes kamatozású forgóeszközhitellel!

Miért előnyös?

 • Állami kamattámogatás a hitelkamat 60%-áig1 már évi nettó 2,2%-os kamattal is felvehető
 • Tenyészállat-vásárlás finanszírozásához is felhasználható
 • Nincs árfolyamkockázat
 • A kamatozás a kiszámíthatóbb európai uniós pénzpiaci kamatlábhoz (EURIBOR) igazodik
 • Saját erő nem szükséges
 • Mezőgazdasági őstermelők is igényelhetik
 • Kezdő vállalkozások is igényelhetik

Kik igényelhetik?

olyan magyarországi székhelyű, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozások, amelyek egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, vagy európai részvénytársaság formában működnek, valamint őstermelők

 • akinek/amelynek mezőgazdasági üzeme Magyarország területén található, és
 • aki/amely mezőgazdasági-, halgazdálkodási-, illetve baromfi, nyúl, szarvasmarha (beleértve a tej- és húshasznosítást) és sertés állattenyésztési, valamint kertészeti és növénytermesztési ágazatban termeltető tevékenységet folytat, és
 • a tevékenység szerinti, országos érdekképviseleti szerv vagy köztestület ajánlásával és termeltetői szerződéses kapcsolatokkal rendelkezik.

Lépjen kapcsolatba velünk!

Mezőgazdasági termelőeszközt vásárolna vagy érdeklik a pályázati lehetőségek? Mi segítünk Önnek, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kondíciók
 • Hitelcél: állattenyésztéshez, növénytermesztéshez kapcsolódó forgóeszköz-finanszírozás, valamint tenyészállat-vásárlás finanszírozáshoz kapcsolódó beruházási hitel.
 • Hitelösszeg: a hitel összege nem lehet kevesebb, mint 1 millió forint és nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelők és halgazdálkodók esetében az 50 millió forintot, termeltetők esetében az 500 millió forintot.
 • Devizanem: HUF
 • Futamidő: legalább 2 év és legfeljebb 6 év.
 • Rendelkezésre tartási időszak: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 1 év.
 • Türelmi idő: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 3 év.
 • Hitel kamat2: 3 havi EURIBOR + RKAF3 + legfeljebb 3,5%/év.
 • Hitelbírálati díj: aktuális Hirdetmény szerint
 • Fedezet: szokásos banki biztosítékok. Lehetőség van az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kedvezményes készfizető kezességvállalásának igénybevételére.
 • Szerződéskötési díj: legfeljebb egyszeri 1%, amely az első folyósításkor kerül felszámításra, a hitel teljes összege után.
 • Módosítási díj: aktuális Hirdetmény szerint
 • Előtörlesztési díj: nem kerül felszámításra
 • Rendelkezésre tartási jutalék: 0,4%/év
 • Tőketörlesztési ütemezés: a türelmi időt követően negyedévente vagy félévente egyenlő tőketörlesztő részletben.
 • Ügyleti kamat fizetése: naptári negyedévente.
 • Igénybevételi lehetőség: 2020. december 31-ig.
Igénylési feltételek

Benyújtandó dokumentumok

 • Hitelkérelem
 • A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok
 • A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok
 • Beszámolónak megfelelő információs adatlap
 • Banki előírás esetén AVHGA kezességvállalási kérelem és nyilatkozatok
 • Amennyiben azt a társasági szerződés/alapszabály rögzíti, akkor taggyűlési határozat a hitelfelvételről

1 Legfeljebb évi 4%-os mértékű kamattámogatás. A hitelprogram keretében nyújtott kamattámogatás csekély összegű támogatásnak minősül.

2 Az éves kamat a 3 havi EURIBOR mértéke, és az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló földművelésügyi minisztériumi rendelet feltételrendszere szerint alakul.

3 Az RKAF az MFB kamatfelár mértéke, amely 2015-ben 2%/év. A kamatfelár mértéke évente változó, a kamatfelár mértékét az MFB Zrt. a következő évekre a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra. Megtekinthető itt