OTP Kereskedelmi Faktoring

A halasztott fizetéssel történő értékesítés a modern gazdaság velejárója és a versenyképesség egyik fő hordozója. De miért vállalná Ön ennek kockázatait, adminisztrációs terheit és miért terhelné vállalkozását hitellel, ha létezik olyan pénzügyi megoldás, amely egyszerre segít valamennyi feladat megoldásában?

Mit nyújt?

Komplex belföldi és nemzetközi faktoring szolgáltatások

A kereskedelmi faktoring sokoldalú és rugalmas finanszírozás, amely az értékesítésből, szolgáltatásnyújtásból, vagy egyéb jogviszony alapján fennálló, nem lejárt követelések megvásárlásán keresztül szabad felhasználású pénzeszközöket és számos egyéb szolgáltatást biztosít a vállalkozások számára.

Az OTP Bank Magyarország piacvezető faktoring szolgáltatója. Széleskörű termékválasztékunk kiterjed a belföldi, valamint nemzetközi faktoring termékekre, a követelésekkel kapcsolatos összetett és komplex finanszírozási megoldásokra.

Lépjen kapcsolatba velünk!

Mezőgazdasági termelőeszközt vásárolna vagy érdeklik a pályázati lehetőségek? Mi segítünk Önnek, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Elérhető szolgáltatások
 • Finanszírozás: a faktorált bruttó követelésállomány 80-100%-ának megfelelő szabadon felhasználható pénzösszeget biztosít, amely kötelezettségek törlesztésére, készletvásárlásra, de akár bérfizetésre, vagy beruházások finanszírozására is fordítható.
 • Követelésbiztosítás: védelmet nyújt a vevők nemfizetésével, illetve fizetésképtelenségével szemben, és biztosítja a vevői követelések bruttó összegének 90%-os megtérülését.
 • Credit management: professzionális értékelést ad az Ön vevői piaci és pénzügyi helyzetéről, javaslatot tesz kockázati limitekre, a nyitva szállítás kockázatainak elkerülésére, a marketing erősítésére.
 • Követelésbeszedés: tehermentesíti Önt a vevőkövetelések nyilvántartásában, a késedelmek kezelésében, a behajtási intézkedések végrehajtásában.
A konstrukciók előnyei
 • Gyors: A faktoring szerződés előkészítése a hitelhez képest lényegesen gyorsabb. Az igény bejelentését követő 1-2 héten belül már megindulhat a finanszírozás. A szerződés módosítása (új vevők bevonása, feltételek változtatása) csupán néhány napot igényel. Az egyes követelések finanszírozása akár azok keletkezésének napján megtörténhet, így Ön gyakorlatilag a készpénzes értékesítés előnyeit élvezheti.
 • Rugalmas: A finanszírozás volumene együtt nő a bővülő forgalom kiváltotta igényekkel.
 • Testre szabott: Széles termékválasztékunk alapján a vevőkör sajátosságait figyelembe véve vállalkozására szabjuk konstrukcióinkat.
 • Kiszámítható: A finanszírozás tervezhető, a szolgáltatások díjai kalkulálhatóak, a díjstruktúrában nincsenek rejtett költségek.
 • Eredményjavító: A követelések, kintlévőségek csökkenése miatt a mérlegfőösszeg csökken, a mérlegszerkezet javul, a saját tőke arány növekszik, így a hitelképesség nő, amely a banki feltételek javulását eredményezheti, míg a követeléskezeléssel költségeit csökkentheti.
 • Nincs biztosíték igény: Nincs szükség klasszikus bankári biztosítékok bevonására.
 • Egyensúlyjavító: A finanszírozási források faktoringgal történő bővítése csökkenti a hitelfüggőséget, növeli a vállalkozás forrásbevonási képességét, a biztosítékként felhasználható vagyonelemek tehermentesítését vagy jobb kihasználását.
 • Expanzió támogató: Biztonságos feltételekkel nyújthat kedvező szállítási határidőket vevőinek, amivel az értékesítés sikerét növeli.
 • Kedvező költségek: A faktoring ár-érték aránya kedvezőbb, mint a hiteltermékeké, továbbá alacsony költségű állami támogatott források is elérhetők.
 • Egyszerű: Az OTP Kereskedelmi Faktoring adminisztrációs, dokumentációs háttere lényegesen egyszerűbb az egyéb finanszírozási termékekhez képest.
 • Naprakész információk: Ügyfeleink folyamatos, naprakész információkhoz juthatnak számláikkal, illetve vevői fizetéseikkel kapcsolatban.
 • Javuló fizetési morál: A tapasztalatok alapján a bank, mint faktor belépése kedvezően hat a vevői fizetési fegyelemre, illetve a behajtás eredményességére.
Főbb faktoring termékek

Standard faktoring

Döntően állandó vevőportfólióval rendelkező, folyamatosan beszállítói tevékenységet végző kereskedő, szolgáltató, illetve termelő vállalkozások számára ajánlott termék, amelyek számára a finanszírozás igénybevétele a legfőbb cél.

Ez a termék a finanszírozáson túl a faktoring összes előnyét és szolgáltatási elemét kínálja a közvetlen követelésbiztosítási szolgáltatáson kívül. Vevői lehetnek belföldi multinacionális cégek, hazai kis- és középvállalkozások, illetve más európai országok belföldi vállalkozásai.

Standard biztosított faktoring

Biztosított faktoring szolgáltatással valamennyi korábban ismertetett elemet együttesen kapja meg.

Az OTP Bank a követelések finanszírozását és azok biztosítását is vállalja, így vállalata finanszírozáshoz jut, és emellett védetté válik a vevői fizetésképtelenség kockázataival szemben is. A vevő fizetésképtelensége esetén a Bank biztosítási kártérítés mértékéig lemond a finanszírozás visszafizetésére vonatkozó jogáról.

Export faktoring

Az EU valamennyi országába irányuló export esetére szóló követelésbiztosítás, illetve előfinanszírozás, amennyiben a vevőkockázat ezt megengedi. A szolgáltatás révén a vevői követelés 85%-a erejéig nyújtható finanszírozás 90%-os hitelbiztosítás mellett.

A szolgáltatáshoz folyamatos vevőfigyelés is tartozik, melynek révén haladéktalanul értesítést kap, ha vevőjével szemben negatív pénzügyi információ merül fel.

Beszállítói faktoring program

Ezzel a termékünkkel erősítheti a beszállítói kör szállítási stabilitását, a beszállítók terhelése nélkül növelheti fizetési határidejét, így növelheti a beszállítói finanszírozás arányát vállalkozása finanszírozásában. Vállalatára a Bank kockázati limitösszeget határoz meg, és ennek erejéig vállalja, hogy bármely beszállítója vállalkozásával szemben keletkezett számlakövetelését, akár a bruttó számlaösszeg 100%-a erejéig finanszírozza, vagy megvásárolja.

Európai uniós támogatást folyósító szervvel szembeni követelései faktorálása

Európai Unió által kiírt pályázaton elnyert pályázat támogatásának, illetve az ahhoz kapcsolódó hazai támogatások faktorálása révén megnyert és jellemzően utófinanszírozott pályázati összegek (pl.: mezőgazdasági - MVH, GOP, TÁMOP, stb.), illetve normatív támogatások a megvalósítás szakaszában is rendelkezésre állnak, így a faktoring eredményesen járulhat hozzá a kapcsolódó fejlesztés tervezhető, sikeres határidőn belüli megvalósításához. Az igényelt szolgáltatások és azok feltételei minden esetben a hatályos jogszabályokhoz igazodva kerülnek meghatározásra. Az előfinanszírozás jellemzően az elnyert támogatás határozatba foglalását követően, a várható kifizetés időpontjáig vehető igénybe.

Állami, egészségügyi, önkormányzati intézményekkel szembeni követelések faktorálása

Az önkormányzatok, állami fenntartású intézmények, egyebek mellett kórházak részére folyamatos beszállítást végző kereskedő, szolgáltató, illetve termelő vállalkozások számára ajánlott termék. Ezen termékünk keretében kezelni tudjuk az állami szervezetek speciális kockázatait, az egészségügyben kialakult hosszú fizetési határidőket, speciális megállapodásokat.

Exim Faktoring

Euró alapú, magyar eredetű áru vagy szolgáltatás exportot, feldolgozatlan mezőgazdasági termékek exportálását végző vállalkozások számára az OTP Bank a piaci kamatoktól 1,5%-2%-kal kedvezőbb összköltségű faktoring szolgáltatást nyújt a Magyar Export-Import Bank által nyújtott kedvező forrás közvetítésével. A finanszírozás mellett termékünk védelmet nyújt a vevői fizetésképtelenségből keletkező veszteségekkel szemben is.

NHP Faktoring

A Magyar Nemzeti Bank KKV-k fejlődését elősegítő Növekedési Hitelprogramjának (NHP) keretében az OTP Bank NHP Faktoring terméket kínál a mikro, kis- és középvállalkozásoknak. Ezzel a termékkel számlában foglalt, forintalapú követelések és közvetlen mezőgazdasági vagy uniós támogatások finanszírozhatók legfeljebb 2,5%-os kamatfizetés mellett.

Követelésvásárlás

Az OTP Bank a követeléseket nem faktorálja, hanem a követelések érvényesítési és a vevő(k) fizetésképtelenségi kockázatának teljes átvállalásával, adásvételi szerződés keretében megvásárolja. Elsősorban azon vállalkozásoknak ajánljuk, amelyek számára fontos a vevőkövetelések alacsony szinten tartása és a mérlegszerkezet javítása.

Igényléshez szükséges dokumentumok

A Szállítói adatlapot egy példányban, Vevői adatlapot a faktorálni kívánt vevői vonatkozásában vevőnként egy-egy példányban szíveskedjen kitölteni, és eljuttatni hozzánk

 • e-mail-ben a faktor_info@otpbank.hu vagy
 • levélben az OTP Bank Nyrt. Kereskedelmi Faktoring, 1399 Budapest Pf. 705. címre.