Agrár Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel (ASZB GO)

Államilag támogatott, fejlesztési célú beruházási hitel agrár vállalkozások számára.

Milyen előnyöket kínál?

 • államilag támogatott, fix kamatozású konstrukció.
 • OTP banki számlamúlt nem kötelező a hiteligényléshez.
 • rendelkezésre-tartási jutalékot és felülvizsgálati díjat nem számítunk fel.
 • korábbi, azonos célú piaci árazás szerint nyújtott hitel kiváltására is felhasználható.

Kik vehetik igénybe?

Azok a vállalkozások, amelyek, amelyek

 • adószámmal rendelkező őstermelő, őstermelők családi gazdaságának képviselője, erdőbirtokossági társulat, egyéni vállalkozás, egyéni cég, KKt., Bt., Kft. vagy Zrt. / Nyrt. formában működő gazdasági társaság és szövetkezet, amely a kölcsönkérelem befogadásának időpontjában minden szempontból megfelel a Kkv.tv. előírásainak és fő tevékenységi köre, vagy hitelcél szerinti tevékenysége TEÁOR’08 szerint: 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 02, 03, 010, 011, 012, 462, 463.
 • legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkeznek, kivétel termőföldvásárlás hitelcél esetén a vállalkozásnak nem kell rendelkeznie egy teljes lezárt éves működési múlttal, de a Vállalkozás bejegyzésére / nyilvántartásba vételére már 2019. évben sor került.
 • megfelelnek az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Üzletszabályzatában írt feltételeknek és az OTP Bank hitelbírálati követelményének.

Lépjen kapcsolatba velünk!

Mezőgazdasági termelőeszközt vásárolna vagy érdeklik a pályázati lehetőségek? Mi segítünk Önnek, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kondíciók
 • Hitelcél*:

  • immateriális javak beszerzése
  • ingatlan vásárlása, építése, fejlesztése, felújítása
  • termőföld vásárlás
  • ültetvény telepítése
  • tenyészállat beszerzése
  • új és használt gépek, berendezések, jármű és egyéb tárgyi eszközök beszerzésének, fejlesztésének finanszírozása
  • a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz − beleértve a forgóeszköznek minősülő élő állatot is − beszerzése (legfeljebb a hitelösszeg 20%-áig)
  • üzletrész, tulajdonrész vásárlás
  • hitelkiváltás
 • Hitelösszeg*: minimum 1 millió, maximum 1 milliárd forint
 • Devizanem: HUF
 • Futamidő: minimum 13 hónap, maximum 72 hónap, AVHGA piaci kezességvállalása mellett nyújtott hitel maximum 120 hónap
 • Rendelkezésre tartási idő: minimum 1 hónap maximum 23 hónap
 • Türelmi idő: a szerződéskötéstől számított min. 1 hónap max. 24 hónap, de legalább a rendelkezésre tartartási idővel megegyező
 • Saját erő: minimum 10 % (kivéve hitelkiváltás)
 • Fedezet:

  • az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalása
  • jelzálogjog ingatlanon (hitelcéltól, bírálattól függően)
  • további biztosítékok (hitelcéltól, bírálattól függően)
  • felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás más banknál vezetett számlára vonatkozóan
  • kötelezően előírt, évente legalább a szerződött összeg egyszeresének megfelelő jóváírási számlaforgalom
 • Kamat: Hirdetmény** szerint
 • Kezelési költség: évi 0,5%, kezelési költség támogatással évi 0%
 • Szerződéskötési díj: Hirdetmény** szerint
 • Folyósítási díj: Hirdetmény** szerint
 • AVHGA készfizető kezességvállalás díja: AVHGA mindenkor hatályos Hirdetménye szerint

*Az ügyfélminősítés alapján a kondíciók eltérhetnek a feltüntetett paraméterektől.
**A mindenkor hatályos Standard Kölcsön Ügyletekre vonatkozó Díjhirdetmény és a Hirdetmény melléklete szerint.

Igénylési feltételek
 • Az igénylésnek meg kell felelnie az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány üzletszabályzatában írt feltételeknek és az OTP Bank hitelbírálati követelményeinek.
 • Egy lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámoló megléte (kivétel a termőföld vásárlás esete).
 • Az igénylésnek meg kell felelnie az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány üzletszabályzatában írt feltételeknek és az OTP Bank hitelbírálati követelményeinek.
Igénylés menete
 • A vállalkozás a tagsága szerinti KAVOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban igényelheti az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz konstrukciót.
 • A hitelkérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat a regisztráló irodákban lehet beszerezni, vagy letölthetők a KAVOSZ Zrt. honlapjáról (www.kavosz.hu).
 • Ezt követően a KAVOSZ az előminősítésen megfelelt ügyfél adatait továbbküldi az igénylő által kiválasztott finanszírozó banknak. A pozitív hitelbírálatot követően az ügyfél a hitelező bankfióknál, az OTP Bank esetében a kijelölt fiókokban kötheti meg a hitelszerződést.