Agrár Széchenyi Kártya

Mikro-, kis- és középvállalkozások, őstermelők átmeneti likviditási problémáinak áthidalására, váratlan kiadásaik fedezéséhez nyújt segítséget.

Miért előnyös?

 • Államilag támogatott konstrukció.
 • Szabadon felhasználható.
 • Rugalmas, rulírozó konstrukció, a visszafizetett összeget futamidőn belül újra használhatja.
 • Segítséget nyújt átmeneti finanszírozási problémáinak áthidalására.
 • A hitel igényléséhez 50 millió forint hitelösszegig tárgyi fedezet nem szükséges.

Kik igényelhetik?

 • A kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, valamint erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással és halgazdálkodással kapcsolatos tevékenységet végző gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó, szövetkezet, adószámmal rendelkező mezőgazdasági őstermelő, erdőbirtokossági társulat, zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet és egyes termelők beszerzését, értékesítését, szolgáltatását nyújtó szövetkezés.
 • Az igénylő Vállalkozás fő vagy melléktevékenységének:

  Válságtámogatási jogcím esetén:

  TEÁOR 011, 012, 013, 014, 015 (válságtámogatási mezőgazdasági jogcím esetén)

  TEÁOR 017, 02, 10 (kivéve: 102), 11, 462, 463 (válságtámogatási általános jogcím esetén)

  TEÁOR 03, 102 (válságtámogatási halászati jogcím esetén).

  Csekély összegű jogcím esetén:

  TEÁOR 011, 012, 013, 014, 015 (agrár de minimis jogcím esetén),

  TEÁOR 016, 017, 02, 10 (kivéve: 102), 11, 12, 462, 463 (általános de minimis jogcím esetén),

  TEÁOR 03, 102 (halászati de minimis jogcím esetén) tevékenységi körök közé kell tartoznia.
 • A hiteligénylőnek regisztrációs számmal kell rendelkeznie, vagy a hitelkérelem benyújtásával egy időben igazolnia kell, hogy az erre vonatkozó kérelme beadásra került.
 • 500 000 Ft és 25 millió Ft közötti hiteligénylés esetén egy lezárt, teljes naptári éves gazdálkodói múlt, 25 millió Ft feletti hiteligénylés esetén két lezárt, teljes naptári éves gazdálkodói múlt szükséges.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő esetén, amennyiben nem rendelkezik 1 lezárt, teljes naptári éves gazdálkodói múlttal és a hiteligénylés feltételeit teljesítette, akkor 500 000 Ft és 25 millió Ft közötti összeget igényelhet.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő esetén a bank további feltételek teljesülését vizsgálja:

  • az igénylés benyújtásának időpontjában életkora legfeljebb 40 év, és
  • az igényléshez mellékeli a kérelmező nevére szóló határozat másolatát, vagy a kérelmező nevére kiállított támogatási határozat vagy kizárólag forráshiány miatti elutasításról szóló döntés másolatát.
 • A Vállalkozásnak meg kell felelnie az OTP Bank Nyrt. hitelbírálati követelményeinek, a Konstrukció igénybevételi feltételeinek, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzatában rögzített feltételeknek.

Lépjen kapcsolatba velünk!

Mezőgazdasági termelőeszközt vásárolna vagy érdeklik a pályázati lehetőségek? Mi segítünk Önnek, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kondíciók
 • Hitelcél: mezőgazdasági célú szabad felhasználású folyószámlahitel.
 • Hitelösszeg: minimum 500 000 Ft, maximum 200 millió Ft.
 • Devizanem: HUF.
 • Futamidő: egy, kettő vagy három év, amely az ügyfél gazdálkodásának felülvizsgálatát követően, újabb pozitív hitelbírálati döntés esetén meghosszabbítható.
  Két, illetve hároméves futamidő esetén a Bank évenkénti felülvizsgálatot végez, melyhez a Vállalkozás köteles adatot szolgáltatni.
 • Hitelkamat: Hirdetmény szerint (kamattámogatás 4%/év)
 • Kezelési költség: Hirdetmény szerint
 • Keret-beállítási jutalék: Hirdetmény szerint
 • Különdíj: Hirdetmény szerint. A szerződésben vállalt kötelező éves számlaforgalom nem-teljesítése esetén a vállalt és a teljesített éves számlaforgalom közötti különbözetre vetítve évente kerül felszámításra.
 • AVHGA készfizető kezességvállalás díja: az AVHGA mindenkori díjszabása szerint.
 • Biztosítékok és egyéb feltételek:

  • AVHGA 80%-os kezességvállalása;
  • felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás más banknál vezetett számlára vonatkozóan;
  • kötelezően előírt, évente legalább a szerződött összegnek megfelelő jóváírási számlaforgalom;
  • természetes személy készfizető kezessége;
  • 50 millió Ft feletti igénylés esetén ingatlanfedezet is szükséges.
Igénylési feltételek
 • A vállalkozás megfelel az OTP Bank hitelbírálati követelményeinek.
 • A vállalkozás megfelel az AVHGA feltételeinek, a konstrukció igénybevételéhez 50 millió forint hitelösszegig nincs szükség tárgyi fedezetre, 50 millió forint feletti igénylés esetén ingatlan fedezet bevonása szükséges.
 • A vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban igényelheti az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitelt. A kölcsönkérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat a regisztráló irodákban lehet beszerezni, vagy letölthetők a www.kavosz.hu címről is.
 • Ezt követően a KA-VOSZ az előminősítésen megfelelt ügyfél adatait továbbküldi az igénylő által kiválasztott finanszírozó banknak. A pozitív hitelbírálatot követően az ügyfél a hitelező bankfióknál, az OTP Bank esetében a kijelölt fiókokban kötheti meg a hitelszerződést.