Jogi nyilatkozat

A honlap (a www.otpagrar.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Szerzői jog

A weboldalon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom, illetve a honlapon szereplő megjelölések és szlogenek védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása vagy használata kizárólag az OTP Bank Nyrt., a Merkantil Bank Zrt., az OTP Hungaro-Projekt Kft., illetve a KITE Zrt. kifejezett, és erre vonatkozó írásbeli engedélyével lehetséges.

Információk

Az otpagrar.hu weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az OTP Bank Nyrt., a Merkantil Bank Zrt., az OTP Hungaro-Projekt Kft., illetve a KITE Zrt. felelősséget nem vállal. Az aktuális feltételrendszert a bankfiókokban közzétett mindenkor hatályos Általános és Üzletági Üzletszabályzatok és Hirdetmények tartalmazzák.

Az OTP Bank Nyrt., a Merkantil Bank Zrt., az OTP Hungaro-Projekt Kft., illetve a KITE Zrt.nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A személyes adatok és a banktitok védelme

Az OTP Bank Nyrt., a Merkantil Bank Zrt., az OTP Hungaro-Projekt Kft., illetve a KITE Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az OTP Bank Nyrt-hez, a Merkantil Bank Zrt-hez, az OTP Hungaro-Projekt Kft-hez, illetve a KITE Zrt-hez , ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az OTP Bank Nyrt., a Merkantil Bank Zrt., az OTP Hungaro-Projekt Kft., illetve a KITE Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Az OTP Bank Nyrt. és a Merkantil Bank Zrt. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

Az otpagrar.hu honlap a weboldalain ún. cookie-kat (sütiket) használ, amelynek célja, hogy minél teljesebb szolgáltatást nyújthasson honlapjai látogatóinak.

Az OTP Bank Nyrt., a Merkantil Bank Zrt., az OTP Hungaro-Projekt Kft., illetve a KITE Zrt. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére

Etikai nyilatkozat

Az OTP Bankcsoport, élén a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett OTP Bank Nyrt.-vel, mára Magyarország és a közép-kelet-európai régió bank- és tőkepiacainak meghatározó szereplője. Eddigi sikereink alapja és jövőnk záloga az ügyfeleinkkel kialakított jó üzleti kapcsolatokban keresendő.

A Bank működésében kiemelt jelentőségű a részvényesi érték, az eredményesség és a hatékonyság növelése, a kockázatok kezelése, a maradéktalan megfelelés a külső előírásoknak. Ennek elősegítése érdekében az OTP Bank Nyrt. Igazgatósága és vezetése kiemelten fontosnak tartja az egyértelmű, egységes etika szabályok alkalmazását.

Az etikai tájékoztatás célja, hogy a Bank, illetve a Bankkal kapcsolatban állók számára világos és egyértelmű irányelveket, elvárásokat fogalmazzon meg az etikus üzleti működéssel kapcsolatban, a Bank értékeinek védelme érdekében.

OTP Bank Etikai Kódex

Etikai bizottsági tájékoztatása

Tájékoztató az etikai bejelentési rendszerről