Eximbank által refinanszírozott 2 éven túli exportelőfinanszírozási hitel

A konstrukció az Eximbank és az OTP Bank között kötött előfinanszírozáshoz kapcsolódó refinanszírozási Hitelkeret-szerződés alapján működik.
A refinanszírozott hitelkeret elősegíti a vállalkozások közvetlen áru- és szolgáltatás exportjának, valamint a hazai exportot közvetlen áru beszállítással, valamint szolgáltatás nyújtással elősegítő beszállítói tevékenységének előmozdítását, és hozzájárul a külpiaci versenyképesség fokozásához, s ezen keresztül a magyar export bővüléséhez.

Mire igényelhető?

Áru és szolgáltatásexport, valamint beszállítói ügylet keretében teljesített áruszállítás, valamint szolgáltatás nyújtás finanszírozása.

Kik igényelhetik?

Olyan devizabelföldi, közvetlen exportot teljesítő gazdasági társaság, illetve annak közvetlen beszállítója, amely

 • tevékenységét az alapítást követően már legalább egy éve végzi,
 • megfelel az OTP Bank hitelbírálati követelményeinek.

Lépjen kapcsolatba velünk!

Mezőgazdasági termelőeszközt vásárolna vagy érdeklik a pályázati lehetőségek? Mi segítünk Önnek, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Főbb jellemzők
 • Devizanem: EUR / USD
 • Hitel összege: minimum 40 ezer EUR / 50 ezer USD, maximum 10 millió EUR /13 millió USD. (Egy ügyfél számára a hitelprogram keretében maximum 10 millió EUR / 13 millió USD kölcsön adható, beleértve a hitelprogramból bármely hitelintézet közreműködésével korábban már folyósított valamennyi kölcsön összegét. Amennyiben az ügyfél a hitelprogram alapján az adott időszakban EUR és USD finanszírozásban is részesül, úgy a 10 millió EUR-os összegkorlátozás a részére nyújtott hitelek együttes összegére vonatkozik.)
 • Saját erő: finanszírozott exportügylet (vagy exportőrnek történő éves áru beszállítás, szolgáltatás nyújtás értékének) minimum 25%-a
 • Fedezet: szokásos banki biztosítékok
 • Futamidő: legalább 24, de legfeljebb 60 hónap
 • Tőketörlesztés: 3 vagy 6 havonta, egyenlő részletekben
 • Kamatfizetés: a kamatfizetések a tőketörlesztésekkel egyidejűleg történnek.
 • Kamat: CIRR (OECD exportfinanszírozási kamatláb) alapú forrásköltség+ banki marzs. A kamat a kölcsön teljes futamidejére vonatkozóan fixált, nem változó.
 • Díjak:
  Monitoring díj: egyszeri, maximum EUR 750 / 1000 USD
  Kezelési költség: egyszeri, maximum 0,5%
  Szerződésmódosítási díj és egyéb díjak: mindenkori Hirdetmény szerint
 • Előny: hazai exportőrök, illetve annak közvetlenül áru beszállítást, szolgáltatás nyújtást végző beszállítója számára fix kamatozású, kedvezményes forrás biztosítása.
Nem finanszírozható hitelcélok
 • jogszabályba ütköző tevékenység
 • állammal szemben fennálló közterhek
 • reexport
 • katonai berendezések exportja
 • a magyar környezetvédelmi előírásoknak nem megfelelő belföldi tevékenység
 • mezőgazdasági termék esetén: az Európai Unió működéséről szóló szerződés („EUMSZ”) I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek a kezdeti feldolgozási szintig

Az Export előfinanszírozó refinanszírozási hitelkeretről bővebben az EXIMBANK honlapján olvashat.